TřídyVe školním roce 2020/2021 navštěvuje Mateřskou školu celkem 103 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd:

Pavilon A - Medvíďata heterogenní třída (3-6/7 let)
Pavilon B - Bobříci heterogenní třída (3-6/7 let)
Pavilon C - Cvrčci heterogenní třída (3-6/7 let)
Pavilon D - Dráčata homogenní třída (5-6/7 let)

Po celou dobu docházky zůstávají děti zpravidla se stejnými třídními učitelkami.

Provoz mateřské školy vychází z potřeb dětí i rodičů, je od 6.30-16.30.

Organizace dne

6.30-8.00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
8.00-9.00 ranní hry, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ranní cvičení
9.00-9.30 hygiena, svačina
9.30-10.00 didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a individuálně
10.00-12.00 pobyt venku, hygiena
12.00-13.00 oběd, rozcházení dětí, hygiena
13.00-14.30 odpočinek, náhradní nespací aktivity, IP -děti se specifickými vzdělávacími potřebami
14.30-15.00 hygiena, svačina
15.00-16.30 odpolední zájmové činnosti dětí

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy vyváženy. Do denního programu jsou pravidelně zařazované řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Učitelky pracují v pravidelném týdenním střídání ranních a odpoledních směn.