Mateřská škola

O nás

Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Zumrová
Zástupkyně ředitelky: Vladimíra Hybešová

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Český Brod

Schválený rozpočet: https://www.cesbrod.cz/category/rozpocty-prispevkovych-organizaci

Zahrada hrou

Vítězný projekt grantové výzvy Zahrada hrou 2011 Nadace Proměny

  • Financování: nadace Proměny podpořila projekt dotací v celkové výši 2 000 000,-Kč.
  • Příjemcem dotace je MŠ. Projekt byl realizován v součinnosti s Klubem rodičů a přátel MŠ Letadýlko a městem Český Brod.
  • Zahájení projektu: leden 2012
  • Dokončení projektu: podzim 2013
  • Architektonický návrh: Ing. arch. MgA. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, MgA. Lukáš Gavlovský
  • Dodavatel stavby: MgA. Lukáš Gavlovský , Rakocy garden, P. Černohorský, GardenLine s.r.o
  • Dobrovolníci: učitelé a zaměstnanci MŠ Kollárova, děti, rodiče, přátelé školky, Skautské středisko ing. Ládi Nováka, zaměstnanci KKCG a MND, nadace Proměny, ZUŠ Český Brod a přátelé MŠ
  • Cíle:
    Zahradu u MŠ proměnit v skládanku míst, kde děti mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se, setkávat se, spolupracovat a inspirovat se navzájem, radovat se a cítit se pohodově a bezpečně. Maximálním využitím stávajících zdrojů zahrady (dřeviny, terénní vlny, dvorečky, paloučky) vytvořit smysluplný celek v jednotné linii PUTOVÁNÍ - zahradou, světem, poznáním… V několika samostatných celcích představit lidské SMYSLY (zrak, sluch, hmat, chuť, čich) a to vše doplnit herními PRVKY (domečky, posezení, venkovní učebna, malý vodní prvek, skautský koutek, zvukový domek...)

PROMĚNA ZAHRADY

Poměrně rozlehlá zahrada má zajímavou dispozici díky budově školy, která ji člení do několika samostatných zón. Mateřskou školu navštěvuje více než 100 dětí; zahradu příležitostně využívají také žáci Základní umělecké školy, místní Skaut nebo rodičovský klub, který zde pořádá akce i pro širší veřejnost.

Během dvou let prošel prostor velkou proměnou. Výsledkem je hravá a inspirativní, přírodě blízká zahrada, která nabízí členitá zákoutí pro různé typy aktivit a řadu originálních herních prvků. Jedinečný je také princip recyklace: tvůrcům se podařilo citlivě využít materiál z původní zahrady a realizovat tak projekt šetrný z hlediska rozpočtu i životního prostředí.

Do práce na obnově zahrady se zapojila celá místní komunita: pedagogové, děti, rodiče, zástupci města Český Brod, zástupci sousední Základní umělecké školy a také místní skauti. Nová zahrada díky tomu maximálně vyhovuje potřebám všech svých uživatelů.