Školní jídelna

                                        !!! POZOR ZMĚNA !!!

Od 1.3. 2024 bude nutné odhlásit nebo přihlásit stravu do 7.00 hod. ráno, dne příchodu do školky.

Odhlášení stravy je možné:

  1. Telefonicky / SMS / ve školní jídelně; tel: +420 735 752 533
  2. E-mail zdravamskollarova.cb@seznam.cz
  3. On-line aplikací "iCanteen" také ke stažení na GooglePlay a AppStore
    (číslo stravovacího zařízení 0220) (návod ke stažení níže)

Stravu je nutné odhlásit nebo přihlásit do 7.00 hod. ráno, dne příchodu do školky.

Upozornění: pokud chcete stravu dítěti přihlásit je toto možné bez omezení pouze v on-line aplikaci. V aplikaci pro "chytré telefony" je přihlášení stravy umožněno jen uživatelům s plusovým stavem konta. V případě nejasností volejte ŠJ.


Stravné 3-6 let

Přesnídávka

13 Kč

Oběd

35 Kč

Svačina

12 Kč

Celodenní stravné

60 Kč

Stravné od 7 let

Přesnídávky

15 Kč

Oběd

38 Kč

Svačina

12 Kč

Celodenní stravné

65 Kč


Platby stravného budou probíhat formou pravidelného měsíčního vyúčtování.

První platbu v částce 1200,-Kč u nově nastupujících dětí uhraďte do 10. 9. 2024.
Variabilní symbol a číslo účtu Vám sdělíme při nástupu.
V prvním týdnu následujícího měsíce, po odečtení vzniklých přeplatků, obdržíte předpis další platby, kterou bude nutné do 20. dne (dvacátého) tohoto měsíce uhradit.

Případné další informace poskytne vedoucí školní jídelny Dana Procházková (+420 735 752 533).