Školní jídelna

Odhlášení stravy je možné:

  1. Telefonicky / SMS / ve školní jídelně; tel: +420 735 752 533
  2. E-mail zdravamskollarova.cb@seznam.cz
  3. On-line aplikací "iCanteen" také ke stažení na GooglePlay a AppStore
    (číslo stravovacího zařízení 0220) (návod ke stažení níže)

Stravu je nutné odhlásit nebo přihlásit do 8.00 hod. ráno, dne příchodu do školky.

Upozornění: pokud chcete stravu dítěti přihlásit je toto možné bez omezení pouze v on-line aplikaci. V aplikaci pro "chytré telefony" je přihlášení stravy umožněno jen uživatelům s plusovým stavem konta. V případě nejasností volejte ŠJ.


Stravné 3-6 let

Přesnídávka

9 Kč

Oběd

25 Kč

Svačina

9 Kč

Celodenní stravné

43 Kč

Stravné od 7 let

Přesnídávky

11 Kč

Oběd

28 Kč

Svačina

9 Kč

Celodenní stravné

48 Kč


Platby stravného budou probíhat formou pravidelného měsíčního vyúčtování.

První platbu v částce 900,-Kč u nově nastupujících dětí uhraďte do 10. 9. 2021.
Variabilní symbol a číslo účtu Vám sdělíme při nástupu.
V prvním týdnu následujícího měsíce, po odečtení vzniklých přeplatků, obdržíte předpis další platby, kterou bude nutné do 20. dne (dvacátého) tohoto měsíce uhradit.

Případné další informace poskytne vedoucí školní jídelny Nikola Schefflerová (+420 735 752 533).