Pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Jiřina Zumrová
Zástupkyně ředitelky: Vladimíra Hybešová

Třída Medvíďata "A"
Michaela Kašparová DiS.
Pavla Kozlová

Třída Bobříci "B"
MgA., Bc. Lucie Konopíková
Mgr. Jiřina Zumrová
Lenka Šedinová (asistentka pedagoga) 

Třída Cvrčci "C"
Vladimíra Hybešová
Květa Pospíchalová 

Třída Dráčata "D"
Eliška Jíchová DiS.
Michaela Procházková