Pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Jiřina Zumrová
Zástupkyně ředitelky: Vladimíra Hybešová

Třída Medvíďata "A"
Michaela Kašparová DiS.
Pavla Kozlová

Třída Bobříci "B"
MgA., Bc. Lucie Konopíková
Mgr. Jiřina Zumrová
Lenka Šedinová (asistentka pedagoga) 

Třída Cvrčci "C"
Vladimíra Hybešová
Květa Pospíchalová                                                                                                                                                          Mgr. Mária Martínková

Třída Dráčata "D"
Eliška Jíchová DiS.
Michaela Procházková                                                                                                                                                      Ing. Alice Petříčková