Pedagogický sbor

Ředitelka: Mgr. Jiřina Zumrová
Zástupkyně ředitelky: Vladimíra Hybešová

Třída Medvíďata "A"
Michaela Kašparová DiS.
Pavla Kozlová

Petra Folbrechtová (asistentka pedagoga)


Třída Bobříci "B"
MgA., Bc. Lucie Konopíková
Mgr. Jiřina Zumrová

Lenka Šedinová (asistentka pedagoga) 

Třída Cvrčci "C"
Vladimíra Hybešová
Květa Pospíchalová                                                                                                                                                          Mgr. Mária Martínková

Třída Dráčata "D"
Eliška Jíchová DiS.

Michaela Hůrková