Prázdniny

Prázdniny 2024

ROZDĚLENÍ DĚTÍ do tříd - PRÁZDNINY 2024

Třída "A" (zelené dveře¨): 

Třída "B" (modré dveře¨):  

Třída "C"(červené dveře¨): 

Informace jsou i na rozcestnících u vrat.

Případné změny / spojování bude na rozcestnících. Prosíme, věnujte jim pozornost.  

Informace

MŠ KOLLÁROVA: 1.7. - 26. 7. 2024

MŠ SOKOLSKÁ 29. 7. - 23. 8. 2024

MŠ Kollárova 26. 8. - 30. 8. 2024        UZAVŘENA

Zahájení školního roku 2024/2025 bude od 2.9.2024 


 • Děti se ráno scházejí 6.30-8.00 hod.
 • Vyzvedávání dětí po obědě 12.30-13.00 hod,, odpoledne 14.30-16.30 hod.
 • Ráno je otevřená branka z ulice Kollárova (u ZUŠ) i branka z ulice Sportovní (u mostu)
 •               Odpoledne je otevřená branka pouze z ulice Sportovní

  Věnujte, prosím, pozornost rozcestníkům umístěným za brankami. Budou na nich informace o tom, ve které třídě jsou děti umístěny, sledujte i při vyzvedávání dětí (možnost odpoledního spojování).

 • Pyžama nenoste
 • Dejte dětem věci do kapsáře, batohu nebo tašky
 • Dejte dětem láhev na pití
 • Dejte, prosím, dětem dostatek náhradního a podepsaného oblečení
 • Tel. číslo na odhlašování obědů: +420 735 752 533
  (Odhlásit dítě lze NEJDÉLE do 7,00 hod. aktuálního dne i formou SMS. V případě neodhlášení bude započítáno stravné i školné.)
 • Po vyzvednutí dítěte, prosím, opusťte areál MŠ

PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platby za ŠKOLNÉ a STRAVNÉ budou hrazeny předem na č.ú. 43-4244860267/0100
Variabilní symboly a částky budou předány do příslušné MŠ.

Přeplatky budou vráceny na účet během srpna 2024.

V případě neuhrazení plateb nebude moci dítě nastoupit.

Prosím nahlaste poslední den ráno paní učitelce, že je dítě přítomno naposledy.

Děkujeme a těšíme se na Vás!