Klub rodičů a přátel

O klubu

Kontaktklub.msletadylko@centrum.cz

Název občanského sdružení: Klub rodičů a přátel mateřské školy Letadýlko, spolek
Registrace provedena: 20. 12. 2010
IČ: 22843736
Sídlo sdružení: Kollárova 71, 282 01 Český Brod
Číslo účtu: 202081398/0600 ( Moneta bank )

Odsouhlasená výše příspěvku na schůzce 8. 11. 2022 v částce 1500 Kč na dítě na rok. Částka se posílá se zprávou - jméno dítěte a třída.

Počet členů

Třída A - Medvíďata
Třída B - Bobříci
Třída C - Cvrčci
Třída D - Dráčata

Nejčastější dotazy

  • Kam směřují peníze vybírané od rodičů?

Vybrané peníze "nejdou" mateřské škole, ale občanskému sdružení Klub rodičů a přátel MŠ Letadýlko. Důvodů je několik, avšak uvádíme dva základní:

Klub vznikl proto, aby MŠ pomáhal (podrobnosti viz Dopis rodičům, Stanovy). A přesto, že veškerou naši činnost provádíme ve svém volném čase, za soukromé prostředky (telefony, připojení na internet aj.) a bez nároku na odměnu, i tak je občas potřeba něco uhradit - od šanonů na písemnosti a razítko až po již v dopise rodičům uvedené náklady na přípravu projektů nebo cokoli jiného, na čem se shodne většina členů Klubu. O vybraných prostředcích mohou členové samozřejmě kolektivně rozhodovat.

Pokud by příspěvky "šly" mateřské škole, budou tyto prostředky zahrnuty do rozpočtu MŠ, o jehož účelovém využití rozhoduje zřizovatel MŠ, tedy město Český Brod. Školka ani Klub rodičů by pak o těchto prostředcích nemohli rozhodovat. Nehledě na to, že tím by se zvýšila příjmová stránka rozpočtu, což by v konečném důsledku mohlo znamenat, že zřizovatel pro příští rok školce (možná) přidělí nižší příspěvek.

  • Je platba příspěvku do Klubu povinná?

Platba je dobrovolná a jedná se o členský příspěvek (viz Stanovy ). Jak bylo uvedeno v dopise rodičům, na který reagujete, "Členy sdružení se mohou stát jak rodiče dětí, které navštěvují MŠ Kollárova, tak jejich další rodinní příslušníci, sympatizanti a další aktivní přátelé. Členem se stává každá dospělá osoba, která uhradí příspěvek v minimální výši 1500 Kč na školní rok."

Pokud tedy členský příspěvek uhradíte, stanete se členem Klubu rodičů a přátel MŠ Letadýlko a máte právo rozhodovat o činnosti Klubu i o použití vybraných finančních prostředků.

  • Jak se nezaplacení příspěvku odrazí na dětech neplatících rodičů?

Nijak. Nechceme trestat děti za to, že rodiče nechtějí či nemohou uhradit příspěvek. Neuhrazení příspěvku má za následek pouze to, že se příslušný rodič nestane členem Klubu rodičů a nemůže se podílet na jeho rozhodování.

  • Proč peníze použijete na věci, které nelze financovat odjinud?

Naše strategie je taková, že vybrané peníze nechceme "projíst" - například nákupem pro MŠ spotřebního zboží (pastelky apod.), ale že chceme tyto prostředky, pokud možno, rozmnožovat a školce pomoci získat takové prostředky, které umožní i větší investice. A to tím, že nám pomohou při přípravě projektů do dotačních a grantových řízení. Jednoduše řečeno - vydáme např. 5 tisíc na projektovou dokumentaci pro žádost o dotaci ve výši 500 tisíc korun. Pokud grant nebude přidělen, peníze se neztratí. Zůstávají na účtu Klubu, na který můžete kdykoliv na internetu nahlédnout (viz "O klubu") a jsou k dispozici. Rozhodnutí o jejich použití je na členech Klubu.