Zápis ze schůzky rodičů dne 5. října 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ MŠ LETADÝLKO

5. října 2011, od 16:30 hod., v oddělení B – „Bobříci“, Kollárova 72, Český Brod

PŘÍTOMNI:

Rodiče: viz. prezenční listina – celkem 36 rodičů

Pedagogický sbor: J. Zumrová, V. Hybešová, M. Kašparová, L. Stará, K. Pospíchalová, E. Jíchová

Klub MŠ Letadýlko: A. Jirásková, Š. Šoupalová, H. Takáčová

 

 

PROGRAM:

1) P. Zumrová přítomné přivítala a seznámila s podmínkami letošního kurzu plavání:

-  je určen především pro předškoláky, pro doplnění kapacity autobusu bude možné vzít i o něco mladší děti.

- cena za jedno dítě a 10 lekcí činí 1000,- Kč

- kurz bude trvat od 5.1.2012 do 15.3.2012, každý čtvrtek

- děti přijdou do školky nejpozději v 7.15 hod.

- děti s sebou musí mít: plavky, ručník, plaveckou čepici, igelitovou tašku na mokré věci

- děti s sebou nesmí mít: plavecké brýle, vlastní svačinu ani bonbony

 

2) Zástupkyně Klubu rodičů přítomné stručně seznámily s historií klubu a dosavadní činností. Představily dosavadní akce a projekty:

- Dopis Ježíškovi 2010

- Projekt na zvelebení hřiště a zahrady u MŠ podané do Nadace Proměny (předtím do Nadace ČEZ – Oranžové hřiště)

- projekt Zdravé muzicírování s koncovkou

- sázení s dětmi v zahradě MŠ

- projekt na zvelebení interiérů tříd (podaný do MAS Region Pošembeří)

 

Do konce letošního roku by Klub ve spolupráci s rodiči a pedagogickým sborem rád realizoval:

  • Během listopadu Zdravé muzicírovaní s koncovkou
  • Dopis Ježíškovi 2011 – seznamy budou viset k 7.11. na nástěnkách
  • Exkurze do inspirativní MŠ v okolí
  • Zahájení prací na projektu Interiérů tříd

 

3) Přítomní byli vyzváni a požádáni, aby ze svých řad vybrali/sami se přihlásili jako zástupci jednotlivých tříd v Klubu rodičů. Cílem je, aby v Klubu byli aktivněji zapojeni min. 1 – 2 zástupci z každé třídy. Budou tak rovnoměrně zastoupeny zájmy všech tříd a zlepší se také předávání informací z pracovních schůzek Klubu do kolektivu rodičů tříd.

 

Přihlásily se:

A –  Helena Vavreková, Simona Vavreková

D – Linda Holanová, Eva Petrásková, Jana Manová

 

Stávající zastoupení je:

C – A. Jirásková, D. Boková, Š. Šoupalová

B - H. Takáčová

 

4) Byl projednán příspěvek rodičů do KRPŠ.

Po diskusi byla jeho výše snížena z 500 Kč na 300 Kč. Bude se platit na půl roku a hradí se na jednu rodinu (rodič, který má v MŠ více dětí, nemusí výši příspěvku násobit počtem dětí).

 

O výši příspěvku proběhlo hlasování: PRO – všichni  ZDRŽEL SE – nikdo    PROTI – nikdo

Číslo účtu rodičům předají paní učitelky ve třídách při předávání jiných předpisů k platbě. Připraví je Klub.

Z vybrané sumy se budou po dohodě s p. ředitelkou mj. hradit některé „školkové“ výdaje – např. náklady na autobus na výlet, vstupné na výletě, špekáčky aj. Část vybraných prostředků by měla zůstat jako „rezerva“ pro projektové účely, kdy je často při žádání o dotace nutné dotační záměry buď celé předfinancovat anebo podílet se určitým procentem spoluúčasti.

 

K dispozici byl předložen přehled dosavadního hospodaření Klubu a znovu podána informace o transparentním bankovním účtu Klubu.

 

DOTAZ: je možné hradit příspěvek hotově ve třídách?

Raději ne, p. učitelky to zdržuje od práce s dětmi. Nejlepší forma platby je bankovním převodem – v současné době velmi rychlá a zároveň přehledná.

 

Na závěr zaznělo poděkování za hojnou účast a pozvánka k aktivnímu zapojení do života MŠ i Klubu rodičů.

 

Zapsala: Š. Šoupalová

Ověřila: J. Zumrová, V. Hybešová