VÍTEJTE NA NAŠEM WEBU

 
              

 

Motto:

 

“Být sám sebou, s Vámi, s Tebou”

                                                                                                                                                               

 

Veškeré činnosti směřujeme k vytvoření rodinné a pohodové atmosféry. Výchovu a vzdělávání orientujeme k tomu, aby si každé dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti.