Vítáme Vás na našem webu

 
NOVÉ  INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU:
 
Vážení rodiče, vzhledem ke stávající situaci a pro klidný a neproblémový nástup Vašeho dítěte do našeho předškolního zařízení o prázdninách Vás žádáme o dodržení níže uvedeného postupu. Děkujeme.
 
Návrat ze zahraničí:
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
od 3. 5. 2021 je umožněna přítomnost všech dětí v MŠ ve Středočeském kraji, tudíž se to týká i naší MŠ
Mateřská škola bude fungovat v běžném režimu, děti se testovat nebudou.
Pro děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání začíná opět povinnost platit školné. Tato povinnost platí, i když Vaše dítě do MŠ nenastoupí.
Děti plnící povinné předškolní vzdělávání MUSÍ být přítomny každý den od 8.00 – 12.00 hod. 
Pro všechny děti platí povinnost platit stravné. VŠEM DĚTEM BUDE OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021 PŘIHLÁŠENA CELODENNÍ STRAVA. V případě, že Vaše dítě nenastoupí, odhlaste stravu, popřípadě kontaktujte vedoucí ŠJ a rovněž kontaktujte třídní učitelky. Neodhlášená strava Vám bude započítána.
Stále platí zvýšená hygienická opatření (dezinfekce u vstupu do šaten dětí, povinnost zakrytí dýchacích cest pro doprovod dítěte, měření teploty dítěte při vstupu do třídy).
Dítěti, které bude vykazovat příznaky nemoci nebude umožněn vstup do MŠ. Pokud by se příznak nemoci projevil v průběhu dne, musí rodič zajistit okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ.
 Za celý kolektiv přeji krásný víkend a v pondělí se na Vás budeme těšit